גלריות >>

קבוצת גיל 2-4

כיתת הבוגרים מונה 24 ילדים בגילאי 2-4 שנים, מסתייעת בתמיכתן ובתיווכן של גננת מוסמכת ושתי סייעות מנוסות העוטפות באהבה ובטחון את ילדי הגן, הגננת והסייעות מלוות את הילדים בעשייה משותפת ובהנאה מתמשכת בזמן הפעילויות השונות ובינהן.

מתוך ההכרה בשונות שבין הילדים, אנו מבינים את הצורך המשתנה של כל אחד ואחת במשך זמן ייחודי לו לפעילות זו או אחרת, ונותנים לגיטימציה מוחלטת לצורך זה של הילד כמו לבחירתו והעדפתו לפעול במוקד מסויים יותר מאשר באחר. יחד עם זאת עיני הצוות פקוחה ועירנית לזהות קושיי למידה העלולים להתעורר, לשתף את ההורים, להצביע עליהם ולטפל בהם במידת הצורך. כמו כן הצוות קשוב ונכון לאתר ילדים בעלי יכולות יוצאות מן הכלל בתחומים מסוימים לאפשר את המשך צמיחתם וקידומם וכמובן שיתוף ההורים.

במהלך היום שני מפגשים, בוקר וצהריים, לפני המפגשים ובינהם, פעילויות בתחומי עינין, התנסות ודעת שונים. כאשר המטרה מתבקשת מכל פעילות היא משחק, הנאה, למידה ועשייה.

כמתבקש לקבוצת גיל זו, מצוייד מרחב הכתה בפינות משחק המאפשרות מעוף ופיתוח דימיון. החלל המרווח מחולק למוקדי פעילות שונים הפתוחים בפני הילדים מרבית שעות היום.

ילדי הגן מקימים את הגינה הלימודית מטפלים, עוקבים ונהנים ממטעמיה האורגניים במשך כל השנה.

משחקי דימיון: עידוד והכוונה לשימוש במוקדי המשחק הסוציודרמטי, פנטומימה, דרמה ומשחקי דימיון.
פעילויות בקבוצות אינטימיות לפיתוח הקשרים החברתיים והרגשיים. תוכנית דוסו, "הילד הזה הוא אני" ועוד.
המשחק הסוציו- דרמטי אינו מהווה בריחה מהעולם המציאותי, אלא התמודדות של הילד עם המציאות כפי שנתפסת על- ידו, ובאמצעות כל המשאבים העומדים לרשותו.  חיקוי דרך המשחק הסוציו- דרמטי עוזר לילד לגבש את חוויותיו, ומקל על הסתגלותו הרגשית והאינטלקטואלית לסביבה.

הבעה בחומרים בנוסף לחומרים השונים המוגשים לילדי הגן להתנסות ויצירה, כגון חומר, גואש, גבס, ועוד , עומד לרשות ם ונגיש במשך כל שעות היו מוקד מצרפים עשיר ומגוון בו מוצאים הילדים מרחב לביטוי היצירה והדמיון תוך רכישת מיומנויות הן שימוש באביזרי המוקד , דבקים, שדכנים ומחוררים, והן שיכלול מיומנות היצירה בחומרים המוגשים למוקד זה.

מושגים הנרכשים בפעילויות יומיות:
מניה וספירה, סדירה ודגמים, צירוף והפרדה, מיונים, צורות וגופים, יחסי גודל וכמות, מושגי התאמה, הפכים, גודל והשוואה, מיקום וכוון.

פיתוח השפה: משחקי מילים, זיהוי מילים ראשונות, מיומנות זכרון, נגישות למחשב וכמובן שימוש רב בספרית הגן. זיהוי והבעת רגשות, הרחבת אוצר מילים, חרוזים ומילים נרדפות.

מדעים: התבוננות, חקר וניסוי, עריכת תצפיות, משחקי חשיבה, ניסויים ומעקב אחר תוצאותיהם, העלאת השערות ומבחן אמיתותם, אלה ועוד מועררים את הילדים ואת סקרנותם הטבעית להבין תהליכים והתרחשויות המזדמנים אל חייהם  

מוסיקה: חשיפה למקצב וקצב, הבחנה בין צליל גבוה לנמוך, למידה בדרך מוסיקלית ובעיקר הנאה מרובה. משחקי אצבעות, שימוש בכלי נגינה, תנועה ריקוד ושירה הם חלק בלתי נפרד מהמפגשים המוסיקליים.

ספורט: משחקי שיווי משקל, קפיצה ודילוג. פיתוח מודעות ליציבה ושליטה על תנועת הגוף. שכלול מיומנות זריקה ותפיסת כדור. תיאום תנועה במרחב, זריזות, כל אלה ועוד במפגשי הספורט ובשימוש היומי בחדר הג'מבורי.

פעילויות חצר: פעילויות התורמות להתפתחות התקינה של המוטוריקה הגסה. טיפוס, גלישה, קפיצה, ריצה, משחקי כדור, שווי משקל, רכיבה, משחקי חול, בוץ ומים. בחצר כמו בגן מצויים מרכזי פעילות המזמנים גירויים ייחודיים המעוררים את הילדים לפעולות של חקר וגילוי, להתנסות ולמידה.