גלריות >>

משחקי דימיון - המשחק הסוציודרמטי

בגילאי 3-5 מצויים הילדים, בשלב התפתחותי, אשר מתאפיין בעיקר בהתמודדות החברתית. עפ"י ווסטהיימר והייניקה, לאחר שהילד יוצר קשר אמין עם הגננת, ניתן לעניינו במשחקי הגן השונים. העיסוק במשחק יוביל את הילד לקראת מפגש עם ילדים אחרים. המעבר בין משחק אחד למשנהו מאפשר מפגש עם ילדים שונים. עד עתה הזולת לא היה קיים, או מילא תפקיד של אובייקט, מעתה הוא מתחיל למלא תפקיד בהדדיות , ומתחיל שלב מילוי הסיפוק ההדדי. בגיל 4 מתחיל הקשר הרגשי בין הילדים, שאפשר לכנותו חברות מתמשכת. עפ"י אריקסון, בגיל 3-5 הילד חוקר באמצעות דיבור ותנועה את גבולות יכולתו. בשלב זה יש משמעות גבוהה מאוד לדרגת החופש, שתינתן לילד לשחק ולפתח את סקרנותו ודמיונו. זו תאפשר התפתחותה של תחושת אחריות, משמעת עצמית, ועצמאות, כמו גם את היכולת ליזום בלי פחד.למשחק חשיבות קוגנטיבית בכך, שהוא מאפשר אימונה של החשיבה הסמלית- כלומר, היכולת לייצג דבר מה- אובייקט, פעולה, אירוע או סכימה מחשבתית באמצעות מסמל כגון:


חיקוי - לטפל בבובה כבתינוק כמו אימא.

המשחק הסמלי - לערוך שולחן לסעודה בפינת הבובה.

לשוחח עם חפץ שאינו נמצא באותו רגע בסביבה המיידית.
המשחק הסוציו- דרמטי


בסביבות גיל – 3 מתחיל המשחק הסוציו- דרמטי. הילדים מוסיפים למשחק הדרמטי(משחקי ה"כאילו"), אלמנט חברתי. הילד מתחיל להיות מודע לכך, כי מחשבותיהם, רגשותיהם ופעולותיהם של הוריו, אינם שרשרת של פעולות בודדות העומדות בפני עצמן, אלא תגובות למחשבות, הרגשות והפעולות של אנשים אחרים. בנקודה זו נוכח הילד בקיומה של ההדדיות בין האנשים, ומגיע אל השלב הסוציו- דרמטי של המשחק. עתה זקוק הוא למגעים חברתיים עם ילד אחר או יותר במהלך משחקו. הוא זקוק לאינטראקציה עם ילדים אחרים בכדי למלא את הצורך שלו להזדהות עם הוריו. מטרתו של המשחק הסוציו- דרמטי, היא, חיקוי קרוב ככל האפשר למודלים האנושיים בסביבתו. הילד משקיע מרץ רב על מנת לשחק לפי הכללים של המבוגרים, וכאשר חש , כי הצליח ומשחקו אכן מהווה חיקוי מדויק של מציאות המבוגרים - כה רב סיפוקו, עד שמעניק לו את הכוח הדרוש לדחיית סיפוק צרכים, או מאוויים מידיים, שאינם עומדים בקנה אחד עם התפקיד שהוא משחק. המשחק הסוציו- דרמטי אינו מהווה בריחה מהעולם המציאותי, אלא התמודדות של הילד עם המציאות כפי שנתפסת על- ידו, ובאמצעות כל המשאבים העומדים לרשותו. חיקוי דרך המשחק הסוציו- דרמטי עוזר לילד לגבש את חוויותיו, ומקל על הסתגלותו הרגשית והאינטלקטואלית לסביבה.