גלריות >>
הסתגלות בימי הגן הראשונים הסתגלות הינה תהליך וכל תהליך דורש זמן. תהליך ההסתגלות יהיה הרבה יותר קל לילד אם ההורה רגוע ושלם עם החלטתו לגבי בחירת הגן המתאים. הורה כזה נותן אמון בגננת וסומך על יכולת הילד להתמודד ולהסתדר בגן. הורה מהסס מעביר לילד תחושה של חוסר ביטח, דבר שיקשה על ההסתגלות. שיתוף פעולה עם הגננת רצוי מאד לשתף פעולה עם הגננת ולתת בה אמון. כשזו מרמזת להורה לעזוב את הגן, מומלץ לעשות זאת. להאמין שהיא תסתדר ותדאג לכל הילדים וגם לילד שלכם. גם אם חלק מילדי הגן עדיין בוכים.. אל תעבירו מסר לפיו הילד עלול לחוש שאין פה מי שיגן עליו. טקס הפרידה מהילד כשמביאים את הילד בבוקר לגן, בימים הראשונים, רצוי להישאר עמו מעט ולתת לו אפשרות לשתף את ההורה במשחק או פינה כלשהי. חשוב לא להאריך את זמן השהייה של ההורה בגן. לומר שלום לילד להיפרד וללכת. סביר להניח שאם הילד בוכה, הוא יירגע במהרה. רצוי מאוד לא להאריך את הפרידה. לבצע טקס הפרידה קבוע וקצר, כמו להיכנס יחד לגן, לתת נשיקה ולומר שלום. זה ישדר לילד תחושת ביטחון. "טקס הפרידה" מהילד יכול להמשך מספר ימים בהם ההורה מבלה עם ילדו בגן. על מנת להקל על תהליך ההסתגלות של הילד לגן וכן לאפשר לצוות הגן ליצור את הקשר עם הילדים . לאחר הפרידה ועזיבת הגן, רצוי שלא לחזור ולהיפרד שוב ושוב, או להציץ מבחוץ. גילוי ההורה על ידי הילד יגרום לשבירת אמון הילד וזה עלול לעכב את ההסתגלות . רצוי שלא להיעלם לילד בזמן שהוא משחק, דבר שעלול לגרום לחוסר ביטחון וחוסר אמון. בסוף היום בתקופת ההסתגלות רצוי שיהיה אדם קבוע לקחת את הילד מהגן בתום יום הלימודים. אם יש מספר אנשים שאוספים אותו, חשוב לומר לילד ולהודיע לגננת מי יאסוף אותו מהגן באותו יום. חשוב לא לאחר בסוף היום. לקיחת הילד מהגן באיחור עלולה לגרום לילד חרדה, כשהילד רואה הורים של ילדים אחרים שמגיעים בזמן והוריו עדיין לא בסביבה.