גלריות >>
תרבות של זכויות באה מאהבה לכל הילדים והילדות הזכות ל: אהבה דאגה אכפתיות תמיכה רגישות לצרכים לחיבוק אהבה / עמוס עוז אי אפשר לחנך לאהבה לא לאהבת הארץ ולא לאהבת הנוף, באהבה אפשר להדביק את הזולת אהבה אפשר לעורר לפעמים, אבל לא ביד רמה ולא בזרוע נטויה. זכויות הילד בקהילה (מתוך חוק זכויות התלמיד- משרד החינוך) חובת ההורים, הגננת והקהילה להעניק זכויות לילדים. זכויות לפיהן על הילדים להיות: נאהבים מוגנים בכל עת מטופלים בכבוד לחיות בתחושת שייכות וביטחון במשפחה ובקהילה לבטא את הדעות שלהם לטפח שאיפות להביע רעיונות לשתף בחלומות שלהם. הגננות הסייעות וההורים מהווים דוגמא אישית בהתנהגות יומיומית, במימוש הזכויות לכל אדם, במיוחד לילדים שלצידם, הם בונים באופן גלוי וסמוי את המחר... שלשת ה-P =PROTECTION הגנה PROVISION = הענקה PARTICIPATION = השתתפות הגנה – איסור על ענישה גופנית. איסור על ענישה משפילה. חובת דיווח על אלימות. שמירת סודיות. הגנה על פרטיות. הענקה – הזכות לחינוך איכותי, זמין, נגיש, הולם ומותאם. הזכות לשיוויון בין המינים. הזכות לשיויון בין ילדים לילדים אחרים/לקויי למידה ובעלי צרכים מיוחדים.