גלריות >>
גן הילדים הוא מסגרת חינוכית-לימודית לילדים בני 6-3 שנים. המסגרת נועדה לסיוע לילדים בתהליך ההתפתחות הכוללת שלהם: גופנית-תנועתית (פיסית מוטורית), רגשית, ערכית, חברתית ושכלית בהתאם ליכולתם האישית. הלמידה היא תהליך של הבניה מבפנים, תהליך ארגון של ידע קיים והטמעה של ידע חדש. תהליך מאוזן של למידה והתפתחות במכלול התחומים מחייב השקעה חינוכית-מכוונת של גננת שהוכשרה לכך. גישתה החינוכית של הגננת חייבת להיות דיפרנציאלית. תכנון הפעולות של הגננת חשוב שייבנה תוך התייחסות ליכולות הילד, לתחומי העניין ולרמת העניין שלו בעת הפעילות. ארגון הפעילויות מבוסס על יעדים ספציפיים בהקשר לנושא הנדון ומתוך גישה אינטגרטיבית. הנחות יסוד 1. גן הילדים מהווה יחידת חיים עצמאית, סדנה לפעילות חופשית ומובנית, המאפשרת לילד מרחב ליוזמות אישיות. 2. אקלים גן הילדים מבוסס על אווירה מקבלת, תומכת וחמה, המשמרת את הדמיון לבית, את תחושת המוכרות ואת האינטימיות, ונוטעת בילד הרגשת ביטחון ונינוחות. 3. למעורבותה הישירה והעקיפה של הגננת חשיבות עליונה בתמיכה בעיצוב הדימוי העצמי של הילד, בפיתוח היכולות האינטלקטואליות שלו, בשילובו החברתי ובעיצוב יחסו אל המערכת החינוכית בעתיד. 4. הלמידה של הילד בגן מתרחשת בעיקר תוך משחק והתנסות באופן מזדמן ובאופן מכוון. 5. הפעילות הלימודית חינוכית בגן היא רב תחומית. 6. דאגה להתפתחותם של כל ילדי הגן מחייבת שיתוף פעולה של כל המעורבים בתהליך החינוכי: גננות, הורים, גננות עזר וצוות מקצועי הקשור בגן. 7. גן מצויד כהלכה מעודד את הילד לפעילות עצמאית, מעורר את סקרנותו ואת המוטיבציה שלו. 8. גן מאורגן ומצויד כהלכה חייב להיות פונקציונאלי, נוח, נגיש, ואסתטי. גן כזה מאפשר לגננת יכולת תמרון במרחב וניוד הציוד לשם התאמתו לפעילויות חינוכיות משתנות. מטרות התפתחותיות-לימודיות א. פיתוח גופני-תנועתי • מודעות לגוף, לתנועות, לתהליך הגדילה ולגבולות היכולת. • מודעות לבטיחות ולבריאות. • תנועה גדולה (מוטוריקה גסה): ביצוע תנועות, שיווי משקל, חיזוק שרירים, התמצאות במרחב, דימוי גוף. • תנועה עדינה (מוטוריקה עדינה). • תכלול בין-חושי (חזותי-תנועתי, שמיעתי-תנועתי, חזותי-שמיעתי וכד'). ב. טיפוח רגשי • הרגשה של נוחות ונינוחות. • ביטחון עצמי, תחושת השתייכות. • דימוי עצמי וגישה חיובית אל עצמו. • שליטה עצמית, יכולת לדחיית סיפוקים. • מודעות לרגשות עצמו ולרגשות הזולת והבנתם. • יכולת לבטא רגשות. • ביטוי רגשות באופן מעודן גם במצבים קיצוניים (סובלימציה ג. טיפוח חברתי-ערכי • ערכים חברתיים: יושר, סבלנות וסובלנות, שיתוף פעולה, עזרה לזולת, קבלת החריג, נטילת יזמה ונשיאה באחריות. • התגבשות תהליך החיברות (סוציאליזציה), רכישת הרגלים, קבלת מוסכמות חברתיות – כמקבל סמכות, כשווה בין שווים וכמטיל סמכות. • התנהגויות חברתיות מוסכמות: כושרי שיחה, תרבות דיבור, נימוסים, הרגלי אכילה, נימוסי שולחן וכד'. • אהבת העם, הארץ והמורשת. תוספת לממ"ד: מצוות בין אדם לחברו מצוות שבין אדם למקום מצוות הקשורות בארץ. תוספת למגזר הערבי: ערכי מורשת התרבות הערבית מורשת ומסורת ייחודית לכל אחת מהקבוצות הלאומיות והאתניות דוברות הערבית בארץ: מוסלמים, נוצרים ודרוזים. ד. טיפוח כישורי חשיבה ולמידה ועמדות אינטלקטואליות • סקרנות, מקוריות, יצירתיות ודמיון כמעוררי פעילות. • מושגי יסוד: מושגי מרחב, יחס וזמן ברמות שונות על פי יכולתו של הילד. • כושרי חשיבה כגון: זיהוי, מיון, קישור סיבתי, ארגון בזמן ובמרחב ואסטרטגיות של פתרון בעיות. • ושרי קליטה כגון: הבנת הנראה, הבנת הנשמע. ה. הקניית עולמות תוכן, ידע ומטען תרבותי • לשון כאמצעי לתקשורת, לחשיבה ולהבעה של רעיונות, תחושות ורגשות. • התייחסות לעולם האמנויות: ספרות, שירה, אמנות חזותית-פלסטית, מוסיקה, תיאטרון ומחול. • ראשית התייחסות לעולם המדע והטכנולוגיה. • מושגים ראשונים מן המסורת: תפילה, מצוות, חגים, מנהגים וכד'. ____________________ * מתוך "תכנית מסגרת לגן הילדים גילאי 6-3 הממלכתי והממלכתי-דתי הערבי והדרוזי". הוצאת האגף לתכניות לימודים והאגף לחינוך קדם יסודי של המינהל הפדגוגי, משרד החינוך התשנ"ה.